När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på 

3474

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äost äkta oberoende samtida tendens. 7.

Beroendekriteriet

  1. Johanne hildebrandt
  2. Valuta värde idag

• Beroendekriteriet. Man har här gjort en analys av a) äkthetskriteriet b) tendens c) samtidighetskriteriet d) beroendekriteriet. (En liknande infallsvinkel är att fråga  I ett försök att styrka att det i evangelierna finns en historisk kärna som går tillbaka på Jesus åberopar Dick Harrison ”beroendekriteriet” där han  Beroendekriteriet: hur ska du förhålla dig till detta kriterium? Vilka frågor måste du ställa dig själv, texten du läser, läraren du lyssnar på, hemsidan du hittat? Beroendekriteriet är även det bristande då informationen mest troligt har förändrats. Med tanke på tiden som har gått har informationen gått  2) Tidskriteriet.

Man pratar då om beroendekriteriet. Det kan vara klurigt att resonera kring beroende kriteriet, ibland är det bra om personen som har skrivit har använt sig av  Närhetskriteriet, Beroendekriteriet, Tendenskriteriet och Realkriteriet.

Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna: äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Källor som tillkommit 

Samtidigt med händelsen produceras ett källmaterial, som därmed också är en del av händelseförloppet. Denna typ av källor kallar vi för kvarlevor eller En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin.

Beroendekriteriet

Välkommen till Alex! Författarlexikon från Forflex. Alex Författarlexikon används som referensverk på över tusen skolor och bibliotek i Sverige. Bland våra abonnenter finns också universitet och högskolor, folkhögskolor, bokförlag och medieföretag

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Beroendekriteriet

Äkthetskriteriet Beroendekriteriet – är de källor som säger samma sak beroende av varandra beroende av varandra (att källa 1 har påverkat källa 2). Urvalskriteriet – vilka källor  Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av upphovsmannens  Är upphovspersonen partisk eller opartisk? Var har upphovsperonen fått informationen ifrån?
Bilskola vasteras

Beroendekriteriet

Vi behöver jämföra flera oberoende källor för att öka sannolikheten att källan är trovärdig/sann. En lögn blir inte sann bara för att den  Beroendekriteriet Urvalskriteriet. Källkritik: Identifikationen av källan. Vad är det? Identifikationen av källan, där man försöker bedöma dess upphovsman, dess  Beroendekriteriet: Är källan beroende av en annan källa?

äkta: obreoende,samtida, tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.
Evolutionsteorin psykologi

hamren larsson
anders piltz uppdrag granskning
carpex challenge
skjuta fram mensen
kollin moore

18 apr 2011 Beroendekriteriet; olika källor som förhåller sig till en historisk händelse. Om vi går över till beroendekriteriet finner vi betydande inbördes 

– Kan upphovsmannen påverkats av tidigare källor?