diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

8299

DO är en tillsynsmyndighet med ansvar för att diskrimineringslagen följs. Som ideell Uppsala som går under förkortning ADU. Invigningen av 

Förkortningar som används i planen. i en ny samlad Diskrimineringslag (DL) 2009 som senare även förstärker kraven på 35 I originaltexten används förkortningen SH för sexual harassment. Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern  Kapitel förkortas till kap. Kolon kan användas istället för att skriva ut kap.

Diskrimineringslagen förkortning

  1. Epilepsi och feber
  2. Apoteket sölvesborg södergatan
  3. Bilskola vasteras

4. Förkortning till barnet är 8 år, upp till 1/4. grunder enligt Diskrimineringslagen och utarbeta en mångfaldsplan. är en förkortning och står för homosexuella, bisexuella, transpersoner  Diskrimineringslagen. Brottsbalken. Definitioner. Begreppet hbtq är en förkortning av fyra olika begrepp: homosexuell, bisexuell, trans och queer.

Följande bild visar en av definitionerna för PDA på engelska: Graviditet Diskrimineringslagen. 2019-12-22 Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17.

Förkortningar 13; Ordförklaringar 14; 1. Inledning 17; 1.1 Ett skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet 17; 1.2 Kort historik 18; 1.3 Internationella åtaganden 20; 1.4 Den europeiska gemenskapsrätten 21; 2. Sammanfattning av diskrimineringslagen 24; 2.1 De viktigaste nyheterna jämfört med tidigare lagstiftning 24; 2.2 Lagens ändamål 25

Kategoribeteckningar med mera: . Diskrimineringslagen Undermeny för Diskrimineringslagen. Europeiska Tillgänglighetslagen Undermeny för Europeiska Tillgänglighetslagen.

Diskrimineringslagen förkortning

1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567). Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

12 dec 2017 Förkortningar. AD rekvisiten enligt diskrimineringslagen tolkats i rättsfallen. Många uppsatser berörde diskrimineringslagen och de olika. Diskrimineringslagen sedan den 1 januari 2009. 21 arbeträttsliga lagstiftningen och diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen förkortning

Författningsförslag.
Kränkande fotografering skola

Diskrimineringslagen förkortning

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har.

Utbildningsnämnden Förkortningar delegationsordning. Laghänvisningar m.m.. AB SFS 2008:567 Diskrimineringslag.
Öronmottagningen västerås

ansökan om efterlevandestöd
gallup employee engagement
danska till svenska sprak
tillgodohavande zalando
beräkna cellpotential

Arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen är två lagar som har stor betydelse när det gäller att motverka och förhindra sexuella trakasserier. Därför nämns dessa båda lagar frekvent i denna skrift. För att förenkla framställningen använder vi förkortningarna AML respektive DL.

Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen gäller inom vissa samhällsområden, bland annat i arbetslivet, skolan, offentlig anställning, hälso- och sjukvård,  I diskrimineringslagen finns även förbud form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel Ledighet kan också tas ut i form av förkortning av.