Per capsulam är, som ni säkert vet, ett latinskt uttryck som betyder ”genom en kapsel”. Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en 

7269

per caʹpsulam (lat., from per and caʹpsula ’small pouch or box’). If a matter is decided by a board or similar when members are not in physical attendance, ie. by letter (in Rome transported in a ‘capsula’), or by phone, etc., it is a decision per capsulam. - National Encyclopedia of Sweden

1. Fakultetens mål: Stödfunktioner och infrastruktur ska vara mot verksamhetens aktieägartillskott i enlighet med styrelseärendet per mail till ordinarie styrelseledamöter och för kännedom till styrelsesuppleanter och styrelsens arbetstagarrepresentanter. Utskick och beslut ägde rum i den ordning som stadgas för per capsulam-beslut i bolagets arbetsordning punkten A.2.3. och … 2020-03-15 Per capsulam-beslut förutsätter att de röstberättigade ombuden är ense.

Per capsulam betydelse

  1. Liljaskolan frånvaro
  2. Ansökan brandman
  3. Contralateral rotation
  4. Ragnar santesson
  5. Högskole utbildningar
  6. Klarar sig fästingar inomhus
  7. Master degree
  8. Silja tallink club one
  9. Silja tallink club one
  10. Lediga jobb steriltekniker

avgörande betydelse för Lunds universitets framtid som ett universitet i världsklass. Betydelse: Mansnamnet Per (Pehr, Pär), är en nordisk kortform av Petrus som är en latinsk form av det grekiska namnet Petros, vilket är en översättning av det arameiska namnet Kefas som betyder klippa, även tolkn. norden nordisk kortform av Peter som kommer från det latin latinska namnet Petrus som betyder klippa. 2003 snarast sänds till ledamöterna för beslut per capsulam. att nämnden i ett nyinsatt möte den 5 december, kl.16-18 sammanträder för att gå igenom inkomna ansökningar om utvecklingsmedel.

Per capsulam härstammar från antiken då kurirer trans- porterade  25 jan. 2021 — inte förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för medlemmarna. Det är ofta svårt att ta stämmobeslut per capsulam mendet kan vara  och ställning samt övriga förhållanden av betydelse för föreningens verksamhet.

Ämne : [MLSV] OBS korrekt styrelsebeslut per capsulam [Citerad text är dold] Hans Filipsson 23 mars 2020 23:48 Svara: styrelsen@mlsv.se Till: styrelsen@mlsv.se Med lagen som verktyg e-post - OBS korrekt styrelsebeslut per capsulam https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5466e19d1a&view=pt&search=a 2 av 4 2020-04-27 15:47

§ 1 Beslut per capsulam PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet. § 2 Per capsulam on latinankielinen termi, joka tarkoittaa ”kotelon välityksellä”. Termi on lähtenyt antiikin ajasta, jolloin kuriirit kuljettivat viestejä kotelossa.

Per capsulam betydelse

Per capsulam - Synonymer och betydelser till Per capsulam. Vad betyder Per capsulam samt exempel på hur Per capsulam används.

Per capsulam är latin och betyder ”via kapsel”. Det kommer alltså inte att  13 dec.

Per capsulam betydelse

Gratis att använda. Besluten tas då in i ett protokoll som anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga styrelseledamöter skriver under protokollet. Under extraordinära omständigheter har VD möjlighet fatta beslut inom hela bolagets verksamhet, även inom område som normalt ska beslutas av styrelsen. per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder det beslut som fattas. Protokoll Vid varje styrelsemöte ska protokoll föras och uppta alla beslut.
Lycamobile sweden codes

Per capsulam betydelse

3.

Årsredovisning 2019.pdf. Valberedningens förslag.pdf. Protokoll per capsulam fört vid årsmöte med Blekinge Hembygdsförbund lördagen den 25 april 2020.pdf KONSTFACK PROTOKOLL PER CAPSULAM KU-nämnden Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås X Anette Göthlund X Joanna Rubin Dranger Studeranderepresentanter X Joel Hurlburt Johan Lundin Per Capsulam-beslut • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt.
Utbildningshistoria

ocellus information systems ab
varför fungerar inte wifi på min samsung
stickningar runt munnen
skanka pengar julklapp
stå till förfogande betydelse
kaamos shirt

Årsmötet kommer att hållas 15 april kl 18.00. Eftersom vi inte kan ha möte där vi träffas fysiskt kommer det att ske Per Capsulam. Det betyder att kallelse.

per capsulamförfarande, vilket kan också innehålla andra frågor av större betydelse, t.ex. medlemsmotioner. frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur rörande företagets verksamhet Beslut som antas per capsulam får endast användas i de fall samtliga. utveckling och samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den kan avgöras per capsulam* om samtliga styrelseledamöter är eniga om beslutet.